Poznání naší tváře je dúležité, jestli si ju chceme obhájit...
Vaše příspěvky, připomínky, otázky, přání, stížnosti... (všecko jen smysluplné a k tématu) pište na adresu: moravska.orlica@gmail.com

Paradoks slovenské vlády

28. června 2010 v 22:46 | Alda |  Úvahy, fejetony, názory a také podobné
Slovensko, Slováci sú pro Moravany synonymem pro spřátelenou zemi, národ. Mnozí Moravané považují Slováky za sobě vúbec nejbližší národ, mají k nim ještě blíže než k Čechúm. A vztah Slovákú k Moravanúm se mně zdá také velice dobrý, dúkazem možú být například komentáře na fejsbúku, kde Slováci zdraví "moravské bratia" a nabádají je, aby vytrvali ve svojich snahách za obnovení národní identity. V tomto duchu také k účastníkúm posledního Svíčkového pochodu PS Moravané (tohoto roku koncem února) hovořil slovenský host. A slovenská vláda je pro Moravany dúležitá tím, že od roku 1994 oficiálně uznává moravskou národnost a Moravany jako jednu z národnostních menšin ČR. A to i přes nátlak české vlády.
Včil však Moravané narážejí ve svojem vztahu ke Slovensku - a předvšeckým právě k oné vládě, která uznává moravskou národnost - na významnou překážku. Nedávno proběhla zdělovacími prostředky správa o odhalení sochy velkomoravského panovníka Svatopluka na Bratislavském hradu. Sama socha již je dost kontroverzní, bo jejím tvúrcem je bývalý významný sochař období normalizace, akademický malíř Ján Kulich. Právě toto bylo aj dúvodem protestu třech desítek slovenských umělcú. Z moravského hlediska je však dúležitější postoj slovenských politikú, kteří se odhalení zúčastnili. Ti prohlásili, že Svatopluk byl slovenským králem, Velká Morava byla prvým slovenským státem a její centrum leželo v Bratislavě, kde sídlil aj Svatopluk. Toto tvrzení se však naprosto nezhoduje se známými dějinami Velké Moravy - a upozornili na to aj slovenští historici.
Tímto však "slovakizace" moravských dějin (tento termín bych si podovolil převzít od pana Aleše Macka, který mně k tomuto tématu poslal několik článkú a bez něhož by tento článek mohl jen těžko vzniknout, čili mu patří múj velký dík) nekončí. Pro příklad uvádím několik tvrzení, které sú součástí slovenské učebnice dějepisu "Dejiny Slovenska a Slovákov" od prof.  Milana Ďurici. Možete teda vidět, že slovenské děti se učí moravské dějiny - ale tyto sú jim předkládány jako dějiny slovenské.

Teda:

"Názov "Moravania" je čisto zemepisnej povahy a nemohol sa vzťahovať na nijaké iné slovanské etnikum okrem Slovákov, vtedy na tomto území neboli iní Slovania"  (8. str.)

"Král Slovákov Rastislav sa obrátil na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou, aby mu poslal biskupa a učiteľov, ktorí by jeho slovenskému ľudu hlásali evangelium…" (9. str.)

"Pápež…Metodovi…zveril bulu  "Sláva Bohu na výsostiach"…ktorou úradne potvrdil slovenský jazyk ako bohoslužebný…" (12.str.)

"V pápežovej listine je Metod označený ako "moravský arcibiskup"…Pod zemepisným názvom Morava sa tu rozumie západná časť etnického územia Slovákov." (13. a 14. str.)

A to je právě ten paradoks, o němž hovořím. Slovenská vláda na jednu stranu scela správně uznává moravskou národnost. Avšak na druhou stranu tím, že moravské dějiny prezentuje jako slovenské, ju vlastně popírá. Co včil bude dál? Može toto vést ke strátě dúvěry Moravanú ve Slovensko?

AKTUALIZACE DNE 20. ČERVENCE 2010:
Na slovenském spravodajském vebu SME. sk jsem objevil tento článek psaný slovenským archeologem. Obsahuje velice zajmavé znalosti o našich nejstarších dějinách a taktéž upozorňuje na škodlivost falšování dějin a vyznívá velice smířlivě vúči Moravanúm. Čtěte teda tu:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MF | 30. června 2010 v 18:01 | Reagovat

Zajimavy. Toť tak daleko nezacházijó hani Češi. Snáď proto, že na rozdil od Slováku svoje dějine majó poměrně bohaty ha nemosijó si převlastňuvat neco, co jim nepatři. Otázka je, eši je profesor Ďurica reprezentativnim vzorkem slovensky vědecky elite ha ne spiš (snáď až iredentistiskym) exotem.

2 Alda | 30. června 2010 v 20:42 | Reagovat

Já doufám, že néni "reprezentativním vzorkem", bo nedělá slovenským vědcúm moc čest. Ale co je zarážející: podle jeho knížky se učí slovenské děti!

3 Halibud | 30. června 2010 v 23:37 | Reagovat

No teda nevim. Marie Terezie je nám mnohdy taky předkládaná jako "naše" vladařka, ačkoliv do Čech a ani na Moravu ani nezajela. Myslím, že takových zkreslených výkladů je každá učebnice dějepisu plná!

4 Alda | 2. července 2010 v 23:39 | Reagovat

Pan Aleš Macek mně poslal eště doplňující informace na dané téma. Prve uvedl, že svoje příspěvky mně přeposlal od Mgr. Šebesty a Ing. Zbožínka. Považuju teda za uctivé, abych tu tato jména také uvedl.

Dále pan Macek eště uvádí, co mu napsal prof. Rychlík z pražské filozofické fakulty, a sice, že dle učebnice prof. Ďurici se na Slovensku neučí, že ju chtěla zavést Mečiarova vláda, ale neuspěla. Osobně toto považuju za pozitivní správu.

5 Mára | 9. července 2010 v 22:57 | Reagovat

Sůováci sú vlastně chudáci, kteří musíja jimým národům ukrast dějny, aby si vůbec mohli říkat národ... A je jenom k pláču, že tím nrodem sů maravané(lidově moraváci)... Na druhou stranu jsou jako jediný stát ochotní uznat moravsou národnost. Ale ani to nestačí, k tomu, aby kradli dějiny jiných národů... Kdyby to vykládali jako společnou část dšjin, toš by som v tom neviděl problém, ale takto to je ubohost.

6 jpelka | 10. prosince 2010 v 2:59 | Reagovat

Máme ke Slovákom blízko, nekteří aj dvakrát - jednú etnicky, jednú historicko-politicky, protože sa narodili v Československu a na rozdelení sa ich nigdo neptál. Druhá věc je, že  - aspoň mně sa to tak zdá - v osmašedesátém nás hodně podrazili - my sme jim fandili a chtěli sme aj pro sebe autonomiju, ale oni sa chytro postavili za Husákem, kterého aj dnes milujú, protože im aj v normalizaci bylo lepší v SSR než v ČSSR - aj tá totalita na Slovensku nebyla politicky tak kruta, jak to bylo ze strany Prahy. Žádnú solidaritu neukázali ani v listopadu 1989 a pozděj - akorát dokázali súkromě štengrovat, že bysme aj my potřebovali svého Mečiara - ten sa domlúvil s Klausom na rozdelení pašalíku a Morava a Slezsko im mohly byt ukradené. Dovčil sq potkávám s ináč inteligentníma Slovákama, kteří vijú, že su z Moravy, ale mluvijú enom o Čechoch, až mně je to blbé furt připomínat, že nésu žádný Čech ale Moravák. Nekterých sem to už naučil, nekterí a nekteré sa nikdy nepoučijá - buď im to nepřipadne dúležité a zapomínajú na to, nebo sú prostě natvrdlí - ale eště mě nigdy neřekli to, co mě řekl jeden pražský ..... - to bys chtěl potom autonomii i pro Chody, Valachy a Hanáky, nebo se chcete odtrhnout jak Slovaci

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama