Poznání naší tváře je dúležité, jestli si ju chceme obhájit...
Vaše příspěvky, připomínky, otázky, přání, stížnosti... (všecko jen smysluplné a k tématu) pište na adresu: moravska.orlica@gmail.com

Otevřený dopis redakci časopisu Národního osvobození

8. června 2010 v 14:50 | PhDr. Jiří Kvapil a Aleš Macek |  Úvahy, fejetony, názory a také podobné
moraviste
Otevřený dopis redakci periodika NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ (Č.SL.OBEC LEGIONÁŘSKÁ)

Dostal se mi do rukou článek z letošního 10.čísla Vašeho periodika Národní Osvobození "Moravisté v Brně odstranili českého lva". Autor Dr.J.Jaroš Nickelli.
V textu užívá výraz moravisté. Na internetových stránkách Wikipedie jsem jeho význam nedohledal, soudím tedy, že moravista je člověk, který se zabývá literaturou moravských autorů, případně moravskými nářečími, jako bohemista se zabývá literaturou českou, germanista literaturou německou atd. V tomto smyslu jsem tedy moravista, protože se profesionálně zabývám studiem literatury moravských básníků a spisovatelů. Jestli ovšem pan doktor užívá slovo moravista pejorativně ve smyslu obyvatel Moravy, a z kontextu jeho dopisu je zřejmé, že je to myšleno právě tak, pak ovšem jako Moravan, jako obyvatel této historicky a kulturně nesmírně významné země v centru Evropy, musím protestovat.

Ústava České republiky začíná slovy "My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ..." . Být moravským vlastencem, patriotem, hlásit se k zemi, kterou milujeme a jejíž existenci máme zakotvenu v Ústavě, je zajisté správné.  Požadovat, aby se na stožárech se státní vlajkou České republiky vedle symbolů  dalších zemí tvořících tuto republiku objevovala vedle českého lva i moravská orlice není nikterak neústavní! Jestli se ale pan doktor domnívá, že tímto požadavkem byla naplněna podstata trestného činu, proč čeká, až někdo podá (cituji) "k Ústavnímu soudu ústavní stížnost na tento akt"? Došlo-li k trestnému, či dokonce (cituji) "protiústavnímu" činu, pak je přímo jeho povinností podat trestní oznámení, a to v úřadovně Policie ČR nebo na nejbližším Státním zastupitelství. Proč to má za něho udělat někdo jiný, jak píše a doufá?

Ve výčtu státních symbolů České republiky uvádí pan doktor českou státní hymnu a vedle ní i píseň z Fidlovačky, to je z umělecky nepříliš cenné hry J.K.Tyla z raně obrozenecké doby. Buď  jedno, nebo druhé: hymna je hymna, a úryvek z frašky je úryvek z frašky. Česká hymna z této písně sice vznikla, ale byla  upravena a také patřičně zharmonizována a zinstrumentována, aby vyznívala důstojně. Nebudeme  snad vstávat a stát v pozoru, když se v divadle ozvou první tóny písně, kterou na slavnosti pražských ševců zpívá slepý houslista v zaplátovaném obleku. Či snad ano?

Na závěr: nejsem členem Moravského národního kongresu, který požadoval, aby namísto malého státního znaku byl na vrcholu stožáru státní znak velký, kde je vedle českého lva i moravská orlice. Nejsem členem politické strany Moravané ani žádné jiné promoravské organizace. Nejsem žádný moravský šovinista. Jsem jen jeden z lidí, kteří žijí na Moravě, cítí se být Moravany a požadují pro obyvatele této země práva, jež jim náležejí. Kde žije pan doktor Jaroš Nickelli? V Čechách?                                                                                 PhDr.Jiří  K v a p i l

Poznámka: PhDr. Jiří Kvapil užil možnosti uveřejnit svoje stanovisko aj na mojem blogu, za což mu děkuju. Ponechal jsem jeho tekst v také formě, v jaké mně ho PhDr. Jiří Kvapil poslal a proto ho aj uvádím jako autora. Přišel mně eště jeden taký otevřený dopis, jehož autor, Aleš Macek, reaguje na stejný článek. Připojuju ho teda níže a jméno jeho autora přidávám jako autora tohoto článku. Aleši Mackovi za jeho příspěvek děkuju.

Na základě příspěvků v časopise NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ č. 10/2010, vydávaného Československou obcí legionářskou, jsem nucen vyjádřit svůj kategorický nesouhlas s prezentovanými postoji Dr. J. Jaroše Nickelliho a Mgr. L. Jarošové.

Úvodem se zmíním o meritu záležitosti, kterou je nesouhlas výše uvedených, patrně členů organizace Československá obec legionářská, s požadavkem Moravského národního kongresu o odstranění dvou symbolů území Čech, tedy lva, z koncových částí vlajkových stožárů při pomníku prezidentu Československé republiky, Dr. Edvardu Beneši, před budovou právnické fakulty v moravské metropoli, tedy v Brně. Pro úplnost uvádím, že aktérům Moravského národního kongresu bylo ze strany Magistrátu města Brna vyhověno.

Dr. Jaroš se velice negativně vyjadřuje k postupu členů Moravského národního kongresu a celou záležitost dokonce považuje za protiústavní, neboť mezi uzákoněné státní symboly České republiky patří například tzv. malý znak, který zabírá pouze obraz českého lva, tudíž nevidí problém v jeho umístění u pomníku prezidenta Edvarda Beneše. Musím oponovat faktem, že atributy tohoto státního úvaru nezohledňují všechny jeho země. I tzv. velký státní znak, sestávající ze čtyř polí, není svými symboly zcela vyvážený. Po zániku České a Slovenské federativní republiky, při utváření nového státního útvaru, tedy České republiky, v roce 1992 či 1993, nebyli všichni jeho obyvatelé, především na historickém území Moravy, příznivě nakloněni ke kodifikování současného názvu tohoto územně ohraničeného celku, jeho hymny a dalších sounáležících prvků. Především se musím zmínit o neoddiskutovatelném faktu, že po revolučních událostech roku 1989 většina obvyvatel Moravy očekávala obnovení samosprávy svojí země, která tu měla místo zhruba 1200 let (!) a zrušena byla až komunistickým protiústavním krokem v roce 1948 (zákon 280/1948 Sb.). Namísto toho byly v roce 2000 vytvořeny sociálně-inženýrské regiony, jenž jsou kopií celků, uvedených ve funkčnost v roce 1949. Za jedenáct let (1960) byly tyto nepřirozené obvody samotnými komunistickými "designéry-kreativci" pro svoji neefektivnost zrušeny a nahrazeny většími...

Ve zmiňovaných letech počátku porevolučních devadesátých let, dnes již minulého století, státní instituce braly na vědomí nutnost obnovy zemského zřízení, což dokládá i to, že FS ČSFR na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení (č. 212): "Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralisitcké praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti."

Zcela oprávněné snahy o vzkříšení země moravsko-slezské tedy nebyly naplněny, naopak zcela udusány a tento neblahý trend čechizace moravského regionu trvá doposud, notabene graduje do nehorázné podoby - moravské prvky jsou nazývány českými, z mnohých sdělovacích prostředků je území Moravy překrýváno termínem Čechy, v sítích školských zařízení není o bohaté moravské historii rovněž žádná zmínka, obdobně jako za komunistické éry o záležitostech tzv. první republiky, například jejím druhém prezidentu, Dr. Benešovi... Tato nespravedlnost nemalého formátu má také za následek tu skutečnost, že obyvatelé Moravy jsou nuceni žít na nižší úrovni než lidé sousedních Čech, především hlavního města Prahy, což potvrzuje také studie evropského statistického úřadu EUROSTAT z února roku 2009. Další ochuzení této věci je možno shledat v psychologicko-sociologickém úhlu pohledu, ze kterého vychází ten fakt, že pokud jedinec nemá povědomí o prostředí, ze kterého vychází, je tím do určité míry ochuzen ve svém duchovním rozhledu či eventuálně dokonce i osobnostním vývoji.

Autorka druhého příspěvku, Mgr. Jarošová, je velice pohoršena postojem Moravského národního kongresu a svůj článek dokonce zakončuje silně emotivním, poněkud prozaičtějším vyjádřením, o slzách z očí sochy zakladatele Československa, Tomáše Garrigue Masaryka, před brněnskou lékařskou fakultou. V této souvislosti musím uvést slova oné významné politické osobnosti, kterými se vyjádřil k zemi, z níž sám pocházel: "... moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky. Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz, aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní."

Dále se paní Mgr. Jarošová ironicky vyjadřuje k příklonu Moravanů k rakouskému habsburskému soustátí. Osobně mi nejsou známy projevy takovýchto výrazných sympatií, ale na sousední Rakousko musím adresovat chválu ve věci respektování samosprávného zemského zřízení zemí této alpské republiky a rovněž tak jejich historických symbolů...

Celá věc je tedy patrně většinovou částí členů Československé obce legionářské považována za tzv. žabomyší válku. Svými fakty uvedenými v tomto dopise jsem chtěl přispět k objasnění této mylné domněnky. Na samý  závěr svojí zprávy se zmíním o znaku Vaší organizace, který pokrývají symboly celkem čtyř zemí, na rozdíl od jednoho, jenž měl neprávem vévodit ve dvojím provedení při pomníku v moravské zemské metropoli...

Aleš Macek

                                                                         
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Iaara | E-mail | 28. října 2010 v 21:41 | Reagovat

Pan Kvapil o sobě normálně lže.
Právě na té Wikipedii, na které on nebyl schopen najít význam slova "moravista" jsem našel, že v roce 1996 kandidoval na Šumpersku do Senátu za MNS (Moravskou národní stranu) – tak jaké, že nemá nic společného s moravistickým hnutím?? Jeho štěky na stránkách hlasmoravy.eu též hovoří za vše. Že se formálně obhajuje, že není "moravský šovinista", to nic neznamená. Vypadat chce každý hezky, rozvážně. Ale skutky mluví hlasitěji než slova...

2 jpelka | 10. prosince 2010 v 3:22 | Reagovat

Mila Iaaro nebo mily Iaaro, nejsem si vedom, ze by pan Kvapil nekde napsal neco nespravneho - porad nevim, co konkretne se vam nelibi - kdyz jsem byl skoro tri roky v Bavorsku jako politicky uprchlik, byl jsem nadsen toleranci a gracieznosti Nemcu, kterym nikomu nevadilo, ze vsude vlaly jen modrobile bavorske vlajky, ze vsude na hranicich byla nadherna cedule s bavorskym velkym historickym znakem a napisem FREISTAAT BAYERN - u nas by se asi Prazaci zblaznili zavisti, kdybychom meli na Vysocine velke tabule s orlici a napisem Svobodna zeme Moravskoslezska - stejne je tomu i v byvale NDR, kde jim Nemci na rozdil od pristupu Prahy, okamzite po sjednoceni dali take zemske zrizeni - na hranicich maji Sasi zase cedule FREISTAAT SACHSEN - vzdyt Cesi byli tak ubozi, ze Slovakum napr, neprali ani tu hloupou pomlcku a velke pismeno v nazvu Cesko-Slovensko - pak se nekdo divil, ze toho Meciar vyuzil a rychle s s pragocentristickymi Cehuny rozloucil, nebo to Praha delala schvalne, aby Slovaky vyprovokovala a zbavila se jich, protoze na ne udajna doplacela - na rozdil od nas ted Slovaci maji daleko vetsi poradek - EURO, referendum, lepsi protikorupcni zakony, nmensi parlament, zadny senat, atd - pragocentristicti Cizci - stydte se

3 Janek | 21. června 2012 v 22:52 | Reagovat

Pročpak ta paní v tom článku uráží rod Salmů? Zámek v Rájci byl ve WW2 pod nucenou správou gestapa a jakéhosi kolaboranta Wesélky. Kdyby spolupracovali s nacisty, tak pod nucenou správou nejsou. Nebýt Salmů, v Blansku by lidi ještě nyní lezli jako opice po stromech.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama