Poznání naší tváře je dúležité, jestli si ju chceme obhájit...
Vaše příspěvky, připomínky, otázky, přání, stížnosti... (všecko jen smysluplné a k tématu) pište na adresu: moravska.orlica@gmail.com

Alois Vojtěch Šembera, "Moravan" z Čech

7. května 2010 v 15:58 | Alda |  Osobnosti

sembera

V prvé polovině 19.staletí se v Čechách rozvíjelo to, co dnes všeci dúvěrně známe z hodin literatury: české národní obrození. Moravané měli k těmto snahám vztah rezervovaný, mnozí v nich spatřovali jeden z mnoha českých pokusú o pevné připoutání Markrabství ke Království. Tato nedúvěra se v určitou přízeň změnila spíše až v druhé polovině staletí pod tlakem sílícího všeněmectví (pangermanizmu). Toto hnutí přivedlo německé Moravany k tomu, že se začali vymezovat vúči Moravanúm slovanským (na tomto mělo však svúj podíl aj samotné národní obrození-možná by bez něho soužití slovanských a německých Moravanú vypadalo jinak, neodvažuju se soudit), kteří následně hledali oporu ve svojich slovanských bratrech-v Češích (to ale neznamenalo, že by popírali svoju moravskou odlišnost a svébytnost, všeci moravští obrozenci té doby se nanejvýše považovali za "Čechy rodu moravského").
Avšak v prvé polovině byla situace jiná a čeští obrozenci hledali pro své snahy nové spojence nejen na Moravě, ale aj na Slovensku. Mnozí zdúrazňovali egzistenci jednoho slovanského národa v těchto oblastech, který je spojen jediným jazykem (např. František Palacký), jehož novou spisovnou podobu chtěli stanovit. Jelikož púsobili nejvíce v oblasti Prahy a středních Čech, vycházeli v této snaze z tamního nářečí.
Našli se však aj tací, kteří si všímali jazykových rozdílností obyvatelú Moravy a Slovenska a požadovali, aby se při utváření nového spisovného jazyka hledělo aj na tyto odlišnosti. Néni bez zajmavosti, že se jednalo o Čechy (ač bychom tyto požadavky čekali spíše od Moravanú či Slovákú. Ti naopak mnohdy podporovali myšlenku jazyka vycházejícího ze středočeského-pražského-nářečí: již zmíněný František Palacký či Ján Kollár).
Jedním z nejvýznamnějších jazykovědcú, který prosazoval začlenění moravizmú do utvářeného jazyka, byl Alois Vojtěch Šembera. Narodil se 21. března 1807 ve Vysokém Mýtu ve východních Čechách. Studoval gymnázium v Litomyšli a později filologii a právo na Karlově univerzitě. Od studentských let se aktivně účastnil obrozeneckého života (především zájmem o divadlo). Od roku 1830 púsobil v Brnu jako právník a soukromý učitel, v letech 1839-47 na olomoucké univerzitě, od roku 1847 na brněnské. Krátce také pracoval v Moravském zemském archívu (1847-1849) a v Moravských novinách (1848-49).
Během svojeho púsobení na Moravě si zemi aj její lid zamiloval a zde právě pochopil potřebu začlenění moravizmú do vznikající spisovné češtiny, mají-li se české obrozenecké snahy setkat s úspěchem aj na Moravě (stejně tak zdúrazňoval ohled aj na jazyk Slovákú). Vyzdvihoval jednoduchost a libozvučnost moravského jazyka ("jazyk sprostého (teda:prostého) Moravce, zvláště co se starých forem týká, mnohem je zachovalejší než jazyk český.[...] Zachovala se[...] také lepší pravidelnost, určitost a libozvuk"). V neposlední řadě prosazoval aj označení vznikající spisovné češtiny za "jazyk čechoslovanský," utvořený dle zvyklostí "lidu jak českého, tak moravského i slováckého(teda: slovenského)."
Utváření nového spisovného jazyka se však nedělo dle představ Šemberových, který za své názory sklidil mohutnou kritiku ostatních obrozencú. Josef Jungmann, v té době již uznávaný jazykovědec, například označil představy o začlenění moravizmú do spisovné češtiny za vytváření "jakési valasko-hanácko-české míchaniny." Tendence Šembery a dalších, kteří uvažovali podobně (F.D.Trnka, V.P. Ziak), však v žádném případu nemožeme považovat za "moravský jazykový separatizmus," neboť tito obrozenci se pouze snažili o "spravedlivější" podobu češtiny a-proč ne?-aj o její větší bohatost, což by jistě nebylo ke škodě jak jazyka, tak těch, kdo ho měli užívat.

Zdroj: Pernes, Jiří: Pod moravskou orlicí, kap. Národ moravský nebo český?
          Wikipedia, the free encyclopedia, čl. Alois Vojtěch Šembera
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pavel | 25. ledna 2011 v 23:33 | Reagovat

OMFG jako by nestačila ta hromada blábolů, ještě k tomu musíte prznit náš mateřský jazyk? (Podotýkám, že pocházím z Moravy a cítím se tam doma...)

2 Alda | 30. ledna 2011 v 14:44 | Reagovat

Proč bláboly? Jsou to informace převzaté z uvedené knihy.
Mimochodem, ta anglická zkratka "OMFG" Vám nepřijde jako "prznění mateřského jazyka?"

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama